Kroužky

2019 / 2020
Náš klub má dlouhodobé zkušenosti s vedením kroužků, současná nabídka je v levém submenu v sekcích pro Říčany, Kunice, Prahu 4 a Prahu 10. Plánujeme kroužky florbalu v Turnově, které by vedla naše trenérka Katka.

Říčany

září 2019 - červen 2020
Florbal 0 (přípravka) Po 13:00-14:00 předškoláci SH Pacov 1.390,-
Florbal 1 Po 14:00-15:00
1.-3.tř. SH Pacov 1.490,-
Florbal 2 Po 15:00-16:00
3.-5.tř. SH Pacov 1.490,-
Florbal 3 Po 16:00-17:00
6.-9.tř. + SŠ SH Pacov 1.490,-
 

září 2019 - červen 2020
Interkros 1 Út 17:45-19:15 (září-říjen a duben-červen)
Ne 18:00-19:30 (listopad-březen)
3.-9.tř. (+ SŠ) SH Pacov
3.ZŠ U říč. lesa
1.790,-
(Centrum Na Fialce by si za totéž účtovalo 3.120,-Kč !!!)
Interkros 2 Pokud bude dostatečný počet zájemců starších 14 let, můžeme dodatečně pronajmout vhodné sportoviště, např. v období listopad-březen tělocvičnu v ZŠ U říč. lesa od 19:30 do 21:00, na podzim a na jaře by mohli chodit spolu s mladšími na Pacov. Někteří z těchto zájemců by ještě stihli kategorii do 15 let (U15), v následujících letech by pak mohli hrát 2.nejvyšší soutěž (1.ligu) a ještě později i extraligu.
 

 
Florbal A Út 20:00-21:30 dospělí (+ dorost 15+) SH Pacov 2.290,- 1790,-
sleva -500,-Kč po dobu provizoria v Pacově
Pracujeme na zajištění vhodnější haly od r. 2020, max. od r.2021.
Každopádně i pak bude cena za kroužky (i za kurz pro dospělé) rozumná, nikoli bezdůvodně předražená jako v Centru Na Fialce.
 

září 2019 - červen 2020
Mladý zdravotník 0 Út 13:00-13:50 2.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 890,-
Mladý zdravotník I Út 14:00-15:00 3.-5.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
Mladý zdravotník II Út 15:00-16:00 6.-9.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
Šifry-uzly-morse-semafor Út 16:00-17:00 3.-9.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
ZJ / ZZA Út 17:15-18:45 (listopad-březen) SŠ a dospělí 1.ZŠ - "U soudu" 990,-

Kunice

září 2019 - červen 2020
 
Předběžný rozpis, podle rozvrhu tříd může dojít k úpravám prvních dvou kroužků, také ještě nemáme potvrzený případný pronájem pro florbal starších dětí, tj. od 18:00. V rámci snížení prostojů a racionálnějšího vyžití pronájmu bude pomáhat asistent trenéra, studet VŠ tělovýchovy a sportu, jinak hokejový brankář. Bohužel však musíme trochu zvýšit příspěvky, nicméně ti, co chodili v předchozím pololetí, budou mít věrnostní slevu (od -50,-Kč), nadále platí sourozenecké slevy

(9.9.2019): Bohužel až dnes se zjistilo, že tělocvična je ve středu obsazená až do 13:00 tělocvikem (5.A), tudíž musíme všechny kroužky posunout o 45 minut na později. Tím bude ovlivněn i případný kroužek florbalu pro II.stupeň a SŠ. Konečná verze bude známa během tohoto týdne.

(11.9.2019): Ani předchozí posun nestačí, v tělocvičně je výuka nikoli do 13 hodin, ale do 13:30 ! Musíme posunout o dalších 30 minut všechny kroužky a "Florbal 3" (II.stupeň) nebudeme letos otevírat. Doufáme, že to nebude přihlášeným kolidovat s jinými aktivitami a budou moci chodit.

(12.9.2019, 21:00): Doteď, bohužel, nemám potvrzené ty dvakrát posunuté časy, ačkoli pak musím změny vykomunikovat se všemi rodiči přihlášených dětí, připravit předávací formuláře do družiny k podpisu atd.

(13.9.2019, 15:00): Nejprve "nabídka" nesmyslně rozmístěných časů, nakonec vyjednán alespoň kompromis. I tak je to nepříjemná komplikace pro účastníky interkrosu a lektorům (místo 1 bloku v tělocvičně jsou dva, tudíž ztráta času balením na koci 1. a vybalováním na začátku druhého bloku).
 
Florbal 1a      (7 přihl.) St 12:15-13:15  St 13:00-14:00  St 13:30-14:30 1.tř. + MŠ ZŠ Kunice 1.090,-
Florbal 1b     (12 přihl.) St 13:15-14:30  St 14:00-15:15  St 14:30-15:45 2.tř. ZŠ Kunice 1.290,-
Florbal 2       (16 přihl.) St 14:30-15:45  St 15:15-16:30  St 15:45-17:00 3.-5.(-6.)tř. ZŠ Kunice 1.290,-
Mohou se přihlásit i žáci a žákyně 6.tříd. Starší zájemci o florbal mohou využít nabídky v pondělí od 16 hodin v Říčanech-Pacově: Florbal 3. Kroužek pro starší v Kunicích zkusíme otevřít od sezony 2020/2021.

- - - - - - - - - - - -    Mladý    zdravotník       (v učebně)                       17:05-18:05       (viz níže)    - - - - - - - - - - - -
Interkros 1      (9 přihl.) St 15:45-17:00  St 17:00-18:15  St 18:15-19:30 2.-9.tř. ZŠ Kunice 1.290,-

Mladý zdravotník I  (2) St 17:00-18:00  St 17:45-18:45  St 17:05-18:05 3.-5.tř. ZŠ Kunice 990,-
Mohou se přihlásit i starší zájemci (6.-9.tř.), pro které je určen kurz MZ II, podle počtu buď sloučíme s MZ I (a některá témata nad rámec MZ I pak doděláme v nějakém jiném jednorázovém termínu, např. víkendovém), nebo zkusíme najít samostatný termín v jiný den.

Florbal 3    
až od šk.r. 2020/2021  
6.-9.tř. (+ SŠ) ZŠ Kunice
Letos nebudeme otevírat tento kroužek, zkusíme od sezony 2020/2021. Letos mohou zájemci využít nabídky v pondělí od 16 hodin v Říčanech-Pacově: Florbal 3.    Kroužek pro starší v Kunicích zkusíme otevřít od sezony 2020/2021.

Praha 4

Mladý zdravotník 0 Čt 13:40-14:30 2.tř. PJZŠ Horáčkova 890,-
Mladý zdravotník I Čt 14:40-15:40 3.-5.tř. PJZŠ Horáčkova 990,-
Florbal 2 + 3 Čt 16:15-17:30 3.-9.tř. (+ SŠ) PJZŠ Horáčkova 1.490,-
Mladý zdravotník II Čt 18:00-19:00 6.-9.tř. PJZŠ Horáčkova 990,-

Praha 10

Mladý zdravotník 0 Pá 12:40-13:30 2.tř. ZŠ Břečťanova 890,-
Mladý zdravotník I Pá 13:40-14:40 3.-5.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Mladý zdravotník II Pá 14:45-15:45 6.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Šifry-uzly-morse-semafor Pá 15:50-16:50 6.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Praha známá i neznámá Pá 15:50-16:50 5.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Čas u jednotlivých kroužků se může změnit, pokud se některý z nich nenaplní
 
Florbal 3 Čt 16:15-17:30 3.-9.tř. (+ SŠ) PJZŠ Horáčkova 1.490,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2018 / 2019
Náš klub má dlouhodobé zkušenosti s vedením kroužků, současná nabídka je v levém submenu v sekcích pro Říčany, Kunice, Prahu 4 a Prahu 10.

Říčany

únor-červen 2019
Florbal 0 (přípravka) Po 13:15-14:30 předškoláci SH Pacov 1.390,-
Florbal 1 Po 14:15-15:15
  (od 1.4. 14:15-15:30)
1.-3.tř. SH Pacov 1.490,-
Florbal 2 (+3) Po 15:00-16:00
  (od 1.4. 15:30-16:45)
3.-5.tř. (+ 6.-9.tř. + SŠ) SH Pacov 1.490,-
Florbal A Út 20:30-22:00 dospělí (+ dorost 15+) SH CNF 2.290,-
 
září 2018 - leden 2019
FNF 0 (přípravka) Po 13:00-14:00 předškoláci SH CNF 1.690,-
FNF 1 Po 14:00-15:00 6-8 let SH CNF 1.785,-
FNF 2 Po 15:00-16:00 8-11 let SH CNF 1.785,-
FNF 3 Po 15:00-16:00 8-11 let SH CNF 1.785,-
FNF A Út 20:30-22:00 dospělí (+ dorost 15+) SH CNF 2.190,-
(Předražené ceny v CNF jsme nemohli, bohužel, ovlivnit.)
 

únor-červen 2019
Interkros 1 Ne 18:00-19:30 3.-9.tř. (+ SŠ) ZŠ U říč. lesa 1.790,-
Interkros 2 Ne 19:15-20:30 3.-9.tř. (+ SŠ) ZŠ U říč. lesa 1.790,-
(Centrum Na Fialce by si účtovalo za 1,5 hod. 2.680,-Kč)
 
září 2018 - leden 2019
Interkros 1 Po 17:10-18:25 3.-9.tř. (+ SŠ) SH CNF (1/2 haly) 2.230,-
(Předražené ceny v CNF jsme nemohli, bohužel, ovlivnit.)

září 2018-červen 2019
Mladý zdravotník 0 Út 13:00-13:50 2.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 890,-
Mladý zdravotník I Út 14:00-15:00 3.-5.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
Mladý zdravotník II Út 15:00-16:00 6.-9.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
Šifry-uzly-morse-semafor Út 16:00-17:00 3.-9.tř. 1.ZŠ - "U soudu" 990,-
ZJ / ZZA Út 17:00-18:15 1.ZŠ - "U soudu" 990,-

Kunice

únor-červen 2019
 
Velký počet přihlášek, zejména u kroužku "Florbal 1", spolu s dalšími souvislostmi, např. krátký čas na oběd apod., vedl k návrhu následujících úprav. Po souhlasu rodičů i paní ředitelky ZŠ je rozvrh kroužků následující:
 
Florbal 1a St 12:10-13:10 2.tř.    7 přihlášených ZŠ Kunice 990,-
Florbal 1b St 13:20-14:20 1.tř. + MŠ    14 přihlášených ZŠ Kunice 990,-
Florbal 2 St 14:30-15:45 3.-5.tř.          8 přihlášených ZŠ Kunice 1.190,-
Florbal 3 St 15:45-16:30 6.-9.tř. (+ SŠ)     1 přihlášený ZŠ Kunice 790,-
Interkros 1 St 16:30-17:45 1.-9.tř.      11 přihlášených ZŠ Kunice 1.190,-
Mladý zdravotník I St 18:00-19:00 3.-5.tř.      1 přihlášený (4-6 záj.) ZŠ Kunice 990,-
Mladý zdravotník II St 19:00-20:00 6.-9.tř. ZŠ Kunice 990,-

Praha 4

Mladý zdravotník 0 Čt 13:40-14:30 2.tř. PJZŠ Horáčkova 990,-
Mladý zdravotník I Čt 14:40-15:40 3.-5.tř. PJZŠ Horáčkova 990,-
Florbal 2 + 3 Čt 16:15-17:30 3.-9.tř. (+ SŠ) PJZŠ Horáčkova 1.490,-
Mladý zdravotník II Čt 18:00-19:00 6.-9.tř. PJZŠ Horáčkova 990,-

Praha 10

Mladý zdravotník 0 Pá 12:40-13:30 2.tř. ZŠ Břečťanova 890,-
Mladý zdravotník I Pá 13:40-14:40 3.-5.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Mladý zdravotník II Pá 14:45-15:45 6.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Šifry-uzly-morse-semafor Pá 15:50-16:50 6.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Praha známá i neznámá Pá 16:55-17:55 5.-9.tř. ZŠ Břečťanova 990,-
Florbal 3 Čt 16:15-17:30 3.-9.tř. (+ SŠ) PJZŠ Horáčkova 1.490,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2015 / 2016
Ve školním roce 2015/2016 pokračujeme v nabídce úspěšných kroužků (florbal, dramatický kroužek ...) a nabízíme nové kroužky:
Angličtina hrou (pro 1.-2., příp. i 3.tř.ZŠ), Interkros (máme již k dispozici 12 holí a několik míčků a 1 brankářskou výstroj) a další...


Pokud váš syn/vaše dcera chodil/-a na nějaký kroužek či kurz v předešlém období, je přesto nutné na začátku školního roku vyplnit a odeslat webový formulář - přihlášku (na zač. 2. pololetí to již není třeba).
Pokud již v nadcházejícím období (či ve 2.pololetí), příp. i během daného pololetí přestane docházet, informujte nás. prosím, e-mailem.
Totéž platí pro starší členy (např. gymnazisty), kteří se přihlašují sami.
Tyto informace jsou pro nás důležité, abychom získali přehled o naplněnosti kroužků a kurzů a můžeme pak případně terminy těch aktivit, které pro malý zájem neotevřeme, poskytnout těm, kteří je využijí lépe.
Děkujeme za pochopení.


Informace pro 2.pololetí:
* otevřen kroužek "Drama 1 - přípravka" (st 13:00-14:00), pokud se přihlásí min. 8 dětí (na podzim nebyl otevřen, neboť je určen pro děti z 1.tříd)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (pá 15:00-16:15), pokud se přihlásí min. 6 dětí (1.-3. třída, případně starší po domluvě s lektorem/klubem)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (st 16:15-17:30), pokud se přihlásí min. 6 dětí (4.-9. tř. ZŠ, případně GMH)
* v nabídce nadále "Florbal 2" pro dívky, "Florbal 3" a "Florbal 4" dle propozic
* na ostatní kroužky možnost dodatečné přihlášky jen se souhlasem patříčného lektora/lektorky (určitě nebudou přijímani noví členové AJ hrou)KP 2015/2016 podle trid (veku) rozvrh kroužků - 1.verze
2015/2016 kroužky a kurzy
podle tříd (věku)
2015/2016 - průběžný stav
(k 17.9.2015 19:00)

[rozvrhy ZŠ a GMH zveřejněny 11.9.2015 dopoledne]


Angličtina hrou
   pátek 12:40-13:25   13:00-13:45 [1.skupina]
   pátek 13:30-14:15   13:50-14:35 [2.skupina]
   Úprava termínů, nyní lepší návaznost na konec vyučování a oběd.
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 18.9.2015 - - - do 22.1.2016   (29.1.2016 jsou pololetní prázdniny)


Dramatický 1
   středa 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   podle počtu přihlášených .... - - - do 27.1.2016 ; případně až od 2.pololetí


Dramatický 2
   středa 15:00-16:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 27.1.2016


Dramatický 3
   pondělí 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 21.9.2015 - - - do 25.1.2016


Florbal 1
   středa 15:00-16:30   (1x týdně; 75')
   nebo středa 15:00-16:30 + čtvrtek 13:00-14:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 2
   úterý 15:00-16:15   čtvrtek 15:00-16:15(1x týdně; 75')
   nebo čtvrtek 16:15-17:30 (1x týdně; 75') [dívky, kterým 1.termín koliduje s rozvrhem, např. 8.B, 9.A, 9.B]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 24.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 3
   úterý 17:30-18:45 (1x týdně; 75') nebo úterý 17:30-18:45 + čtvrtek 16:15-17:30 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016 (28.1.2016)


Florbal 4
   úterý 18:45-20:15 (1x týdně; 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016
   vhodné pro gymnazisty a středoškoláky, ale i pro dospělé, např. z řad rodičů dětí z našich kroužkůFotbal 1
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Fotbal 2
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Interkros 1
   pátek 15:00-16:15 (1x týdně; 75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Interkros 2
   úterý 16:15-17:30 (1x týdně; 75') nebo
   úterý 16:15-17:30 + pátek 15:00-16:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Volejbal
   pátek 15:00-16:30 (1x týdně 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených (jinak během října poskytneme tento termín Interkrosu) - - - do 22.1.2016Zdravověda ZZA
40-hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí - pro gymnazisty a případně žáky 8.-9.tříd
   středa 17:00-18:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)


Zdravověda HMZ I.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 4.-5.třída (případně 3.tř., pokud nechodí do družiny)
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
    


Zdravověda HMZ II.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 6.-9.třída
   středa 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [7.A, 9.A, 9.B]
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [6.A, 6.B, 8.A; ve středu mají odp.vyuč.]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
   pro výuku lze sloučit I. a II. kat. do jedné skupiny, ale soutěž je striktně vázána na věk a počet 5 na hlídkuPamátky Prahy
   bude stanoven po domluvě s přihlášenými zájemci (1x týdně; 60')
   Předběžný zájem - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)


Šifry, uzly, morse, semafor
   pátek 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)

Florbal náHRAžka
neotvíráme, nulový zájem (předloni 1 zájemce, loni žádný), což je dobře, protože v tomto kroužku by účastníci jen hráli, ale nic se nenaučili (tak jak to bývalo za Agentury Kroužky o.p.s do r. 2012), tím pádem už v následujících letech ani nebudeme plánovat tuto neperspektivní a v podstatě zbytečnou variantu.Pokud nebude dostatečný zájem o volejbal, bude na začátku či během října přidán páteční termín - buď florbalu, nebo interkrosu, případně fotbalu.

*) Případné "překrývání" sport. kroužků jsou nepodstatné pro zájemce o oba sporty - vzniká ve chvíli, kdy navazující trénink úvodní zahřátí, protažení a případně i úvodní individuální cvičení probíhá v malé tělocvičně a na další program se přesune do velké. Jde o racionalizaci a lepší využití času, pokud to rozvrh hodin a případné tradiční pronájmy umožňují. Tzn. že ten, kdo by chtěl dělat oba sporty, přijde jen o zahřátí a protažení, které už stejně absolvoval na začátku prvního tréninku. A souběžná účast ve více kroužcích garantuje slevu na 2.sport (kroužek).
2014 / 2015

Florbal 1

smíšené
1.-3.třída
 
leták Florbal 1
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Florbal 2

dívky
4.-9.třída (+GMH)
+ Bára
leták Florbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Florbal 3

chlapci
4.-9.třída ZŠ (+GMH)
+ Jonáš, Vašek
leták Florbal 3
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Fotbal 1

smíšené
1.-3.třída (+ MŠ)
 
leták Fotbal 1
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Fotbal 2

dívky
4.-9.třída (+GMH)
 
leták Fotbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Fotbal 3

chlapci
4.-9.třída ZŠ (+GMH)
 
leták Fotbal 3
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Florbal ná-HRA-žka

chlapci
7.-9.třída ZŠ
(+ 5.-6.tř.=ti, co chodili předloni)
leták Florbal ná-HRA-žka
- leták A4 (*.pdf; 147kB)

 

Interkros

chlapci i dívky
4.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Interkros
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Volejbal

chlapci i dívky
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Volejbal
- leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 

Zdravověda

HMZ I.kat.
1.-5.třída ZŠ
 
leták Zdravověda HMZ II
- leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Zdravověda

HMZ II.kat.
6.-9.třída ZŠ
 
leták Zdravověda HMZ II
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
- leták A4 (*.pdf; 247kB)

 

 

Zdravověda

ZZA (40 hod.)
8.-9.třída ZŠ
I.-IV. tř. GMH
leták Zdravověda ZZA 40
- leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2013 / 2014

Florbal 1

začátečníci
1.-2.třída
leták Florbal 1
út / út+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
po+pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
pá - leták A4 (*.pdf; 216kB)
tři varianty, které závisí na definitivní podobě rozvrhu a také vyřešení problému s agenturou Kroužky

 

Florbal 2

pokročilí
2.-5.třída
leták Florbal 2
út+pá(od 14:45)-leták A4 (*.pdf; 247kB)
út / út+pá - leták A4 (*.pdf; 247kB)

dvě varianty, které závisí na definitivní podobě rozvrhu a také vyřešení problému s agenturou Kroužky

 

Florbal 3

dívky
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Florbal 3
út - leták A4 (*.pdf; 213kB)
 

 

Florbal 4

chlapci
6.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Florbal 4
út - leták A4 (*.pdf; 216kB)
 

 

Florbal ná-HRA-žka

chlapci
4.-7.třída ZŠ
(jen ti, co chodili loni)
leták Florbal ná-HRA-žka
po?, út? - leták A4 (*.pdf; 147kB)

 

Interkros

chlapci i dívky
4.-9.třída ZŠ
I.-IV.ročník GMH
leták Interkros
po - leták A4 (*.pdf; 296kB)
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012 / 2013

klub-planina_2012-13.jpg
 
   
   
  pics/logo/pdf_file.png leták A4 (*.pdf; 174kB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011