Zdravověda

1.pomoc


 


 Zdravověda

Zdravověda (1.pomoc) má několik stupňů: pro studenty a studentky GMH a starší žáky a žákyně ZŠ (věková skupina 15+) je určen nejobsáhlejší kurz - v rozsahu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), tj. 40-tihodinový kurz, který po případném složení závěrečných zkoušek opravňuje k práci zdravotníka na táborech, lyžařských či jiných sportovních kurzech a soustředěních, školách v přírodě apod. Na jaře M-ČČK pořádá soutěž mladých záchranářů, kde si účastníci kurzu mohou vyzkoušet získaní vědomosti a dovednosti v praxi. Obsahem kurzu je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího.

Často se mezi frekventanty najde několik zájemců o následnou specializaci, např. ve vodní záchranné službě, někteří absolvují maskérský kurz (dovednost věrohodně namaskovat většinu zranění), dokonce i instruktorský kurz apod.

Spousta studentů, kteří začali kurzem "Zdravotník zotavovacích akcí" po maturitě vystudovali lékařskou fakultu

Pro mladší pak méně náročná výuka 1.pomoci, kterou si na jaře mohou prakticky vyzkoušet na soutěži HMZ (=hlídek mladých zdravotníků, hlídky jsou 5-členné) pro I. a II. stupeň.


Co vám kurz zdravovědy přinese

V kurzu zdravovědy nejde jen o získání jednotlivých znalostí a dovedností. V našem pojetí, které navazuje na originální způsob výuky v podání dr. K.Hašlera, jde o mnohem víc:

  • zcela se změní váš pohled na své okolí
  • zlepší se váš pozorovací talent
  • naučíte se řešit složité situace klidně a racionálně
  • budete lépe předvídat možná nebezpečí a potenciální dopad různých událostí
  • kromě zdravotnických získáte i organizační schopnosti


red cross logo

Zde je ukázka z velmi plodného období ve 2.polovině 90.let. V jednom školním roce docházelo na kurzy zdravovědy 37 studentů/-ek ze septimy, 16 z kvinty, 12 z kvarty a tercie. Během dvou let z nich vyškolili přes 50 zdravotníků zotavovacích akcí, z nichž 8 absolvovalo následný instruktorský kurz a mohli sami školit, 4 maskérský kurz (maskování figurantů, aby simulovaná zranění vypadala důvěryhodně), 5 se začalo věnovat vodní záchranné službě. Min. 10 z této skupiny pak vystudovalo lékařskou fakultu a stalo se lékaři či fyzioterapeuty.
Videoukázka je v první části z týdenního krajského soustředění dětí ze ZŠ, kde 3 ze 4 lektorů jsou absolventy výše uvedeného kurzu ZZA a následného isntruktorského, sami v té době byli v maturitním ročníku. Ve druhé části je pak ukázka krajského kola soutěže HMZ (hlídek mladých zdravotníků).

Ukázka by měla být inspirací a důkazem, že výuka 1.pomoci může být velmi zajímavá a záživná, vzhledem k tomu, že patřičné dovednosti ovládá příliš málo našich občanů, tak i potřebná, přičemž tyto dovednosti si mohou bez problémů osvojit i děti či mládež.
Rádi bychom podobný zájem vzbudili i studentů a studentek Gymnázia Milady Horákové a Základní školy Na Planině...

           


Kurz ZZA

40-tihodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí
je určen pro studenty a studentky, kterým by v době ukončení krzu mělo být min. 15 let, tj. přednostně pro gymnazisty a případně i pro 8.-9.třídy ZŠ.

Školení HMZ I. a II. stupeň

aneb hlídek mladých zdravotníků
je určen pro 2.-5. a 6.-9.tř. ZŠ

Večerní kurzy 1.pomoci (s možností zakončit zkouškami ZZA)

pro dospělé
(pokud dobře dopadne dohoda s vedením školy a pokud bude dostatečný zájem)

Šimek-Nárožný-Sobota: Kurz první pomoci


odkaz na ytb

... aneb jak 1.pomoc nemá vypadat     :-)

Kočka chce zachránit mrtvého kamaráda


Stalo se v Turecku. Kočka se pokoušela oživit kamaráda celé 2 hodiny, nikoli jen 4 minuty, které trvá záznam.

 
 


 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)