Obory kroužků a kurzů

2018 / 2019
atom-banner-58-kniha.jpg 

Vyberte si odkaz v levém submenu

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2015 / 2016
Ve školním roce 2015/2016 pokračujeme v nabídce úspěšných kroužků (florbal, dramatický kroužek ...) a nabízíme nové kroužky:
Angličtina hrou (pro 1.-2., příp. i 3.tř.ZŠ), Interkros (máme již k dispozici 12 holí a několik míčků a 1 brankářskou výstroj) a další...


Pokud váš syn/vaše dcera chodil/-a na nějaký kroužek či kurz v předešlém období, je přesto nutné na začátku školního roku vyplnit a odeslat webový formulář - přihlášku (na zač. 2. pololetí to již není třeba).
Pokud již v nadcházejícím období (či ve 2.pololetí), příp. i během daného pololetí přestane docházet, informujte nás. prosím, e-mailem.
Totéž platí pro starší členy (např. gymnazisty), kteří se přihlašují sami.
Tyto informace jsou pro nás důležité, abychom získali přehled o naplněnosti kroužků a kurzů a můžeme pak případně terminy těch aktivit, které pro malý zájem neotevřeme, poskytnout těm, kteří je využijí lépe.
Děkujeme za pochopení.


Informace pro 2.pololetí:
* otevřen kroužek "Drama 1 - přípravka" (st 13:00-14:00), pokud se přihlásí min. 8 dětí (na podzim nebyl otevřen, neboť je určen pro děti z 1.tříd)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (pá 15:00-16:15), pokud se přihlásí min. 6 dětí (1.-3. třída, případně starší po domluvě s lektorem/klubem)
* otevřen kroužek "Interkros 1" (st 16:15-17:30), pokud se přihlásí min. 6 dětí (4.-9. tř. ZŠ, případně GMH)
* v nabídce nadále "Florbal 2" pro dívky, "Florbal 3" a "Florbal 4" dle propozic
* na ostatní kroužky možnost dodatečné přihlášky jen se souhlasem patříčného lektora/lektorky (určitě nebudou přijímani noví členové AJ hrou)KP 2015/2016 podle trid (veku) rozvrh kroužků - 1.verze
2015/2016 kroužky a kurzy
podle tříd (věku)
2015/2016 - průběžný stav
(k 17.9.2015 19:00)

[rozvrhy ZŠ a GMH zveřejněny 11.9.2015 dopoledne]


Angličtina hrou
   pátek 12:40-13:25   13:00-13:45 [1.skupina]
   pátek 13:30-14:15   13:50-14:35 [2.skupina]
   Úprava termínů, nyní lepší návaznost na konec vyučování a oběd.
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 18.9.2015 - - - do 22.1.2016   (29.1.2016 jsou pololetní prázdniny)


Dramatický 1
   středa 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   podle počtu přihlášených .... - - - do 27.1.2016 ; případně až od 2.pololetí


Dramatický 2
   středa 15:00-16:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 27.1.2016


Dramatický 3
   pondělí 14:00-15:00
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 21.9.2015 - - - do 25.1.2016


Florbal 1
   středa 15:00-16:30   (1x týdně; 75')
   nebo středa 15:00-16:30 + čtvrtek 13:00-14:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 16.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 2
   úterý 15:00-16:15   čtvrtek 15:00-16:15(1x týdně; 75')
   nebo čtvrtek 16:15-17:30 (1x týdně; 75') [dívky, kterým 1.termín koliduje s rozvrhem, např. 8.B, 9.A, 9.B]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 24.9.2015 - - - do 28.1.2016


Florbal 3
   úterý 17:30-18:45 (1x týdně; 75') nebo úterý 17:30-18:45 + čtvrtek 16:15-17:30 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016 (28.1.2016)


Florbal 4
   úterý 18:45-20:15 (1x týdně; 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 22.9.2015 - - - do 26.1.2016
   vhodné pro gymnazisty a středoškoláky, ale i pro dospělé, např. z řad rodičů dětí z našich kroužkůFotbal 1
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Fotbal 2
   čtvrtek 15:00-16:15   úterý 15:00-16:15   (1x týdně; 75')
   = vynucená změna, od 17.9. platnost nového termínu
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   od 25.9.2015 - - - do 28.1.2016


Interkros 1
   pátek 15:00-16:15 (1x týdně; 75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Interkros 2
   úterý 16:15-17:30 (1x týdně; 75') nebo
   úterý 16:15-17:30 + pátek 15:00-16:15 (2x týdně; 75'+75')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených - - - do 26.1.2016Volejbal
   pátek 15:00-16:30 (1x týdně 90')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   jakmile bude alespoň 6 přihlášených (jinak během října poskytneme tento termín Interkrosu) - - - do 22.1.2016Zdravověda ZZA
40-hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí - pro gymnazisty a případně žáky 8.-9.tříd
   středa 17:00-18:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
  


Zdravověda HMZ I.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 4.-5.třída (případně 3.tř., pokud nechodí do družiny)
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
    


Zdravověda HMZ II.stupeň
Hlídky mladých zdravotníků - pro 6.-9.třída
   středa 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [7.A, 9.A, 9.B]
   úterý 14:00-15:00 (1x týdně; 60') [6.A, 6.B, 8.A; ve středu mají odp.vyuč.]
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   začneme podle počtu přihlášených do kurzu (min. 6, ideálně 10-15)
   pro výuku lze sloučit I. a II. kat. do jedné skupiny, ale soutěž je striktně vázána na věk a počet 5 na hlídkuPamátky Prahy
   bude stanoven po domluvě s přihlášenými zájemci (1x týdně; 60')
   Předběžný zájem - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)


Šifry, uzly, morse, semafor
   pátek 14:00-15:00 (1x týdně; 60')
   Přihlášky - webový formulář na stránce kroužku
   termín se může upravit podle možností přihlášených studentů
   podle rozvrhu a zájmu, 1-2 skupiny; začneme podle počtu přihlášených (min. 6, ideálně 10-15)

Florbal náHRAžka
neotvíráme, nulový zájem (předloni 1 zájemce, loni žádný), což je dobře, protože v tomto kroužku by účastníci jen hráli, ale nic se nenaučili (tak jak to bývalo za Agentury Kroužky o.p.s do r. 2012), tím pádem už v následujících letech ani nebudeme plánovat tuto neperspektivní a v podstatě zbytečnou variantu.Pokud nebude dostatečný zájem o volejbal, bude na začátku či během října přidán páteční termín - buď florbalu, nebo interkrosu, případně fotbalu.

*) Případné "překrývání" sport. kroužků jsou nepodstatné pro zájemce o oba sporty - vzniká ve chvíli, kdy navazující trénink úvodní zahřátí, protažení a případně i úvodní individuální cvičení probíhá v malé tělocvičně a na další program se přesune do velké. Jde o racionalizaci a lepší využití času, pokud to rozvrh hodin a případné tradiční pronájmy umožňují. Tzn. že ten, kdo by chtěl dělat oba sporty, přijde jen o zahřátí a protažení, které už stejně absolvoval na začátku prvního tréninku. A souběžná účast ve více kroužcích garantuje slevu na 2.sport (kroužek).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2018