Kroužek - Angličtina hrou

2016 / 2017
Angličtina hrou

"znárodněna"

Termin:
12:40-13:25 13:00-13:45 (1.skupina)
13:30-14:15 13:50-14:35 (2.skupina)


Změna termínu!
Vyhověli jsme návrhu rodičů a vyučujících a posunuli termín tak, že lépe navazuje na konec vyučování a následný oběd.


Pozn.: Pokud bude dostatečný zájem, což podle předběžného zájmu (tj. podle doposud odeslaných webových formulářů) zatím je, budou děti rozděleny do dvou skupin (pravděpodobně podle věku - A/1.třídy a B/2.-3.třídy).

Rozdělení do skupin provede lektorka, paní učitelka Nováková. V této době (15.-17.9.) probíhá průzkum, zda by byl dostatečný zájem o 2.hodinu týdně, několik rodičů to navrhlo, ale muselo by být alespoň 6-7 zájemců a bylo by potřeba vyřešit 2.termín. V takovém případě by bylo páteční rozdělení do skupin jasné - 1.skupina AJ 1x týdně, 2.skupiny AJ 2x týdně.
Nebude-li dostatečný zájem o 2 termíny, pak si skupiny rozdělí lektorka, pravděpodobně podle věku.

Prosíme rodiče o vyplnění a odeslání webového formuláře "Předběžná přihláška", který se nachází dole na této stránce.

Cena:     1.290,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 45 minut, učebna),   
Cena za učebnice:     390,- Kč / školní rok

Kroužek probíhá ve třídě 2.B (pavilon nad školní jídelnou).

Lektorkou je paní učitelka Barbora Nováková (2.B)

Platbu za učebnice (390,- Kč) je uhradit co nejdřív (po odeslání přihlášky), aby lektorka mohla včas zajistit učebnice pro členy kroužku.
Platbu za trénink je potřeba uhradit nejpozději do konce září (ve 2.pololetí do půlky února), a to hotově přímo lektorce (je pravděpodobné, že lektorka umožní platbu převodem na účet - pouze kroužky Angličtina hrou a Dramatické kroužky).

Angličtina hrou začne v pátek 18.9.2015 (poslední lekce bude 22.1.2016, neboť 29.1. budou pololetní prázdniny - od 5.2. pak začne navazující kroužek ve 2.pololetí).

Tento kroužek je určen pro chlapce a dívky z 1.-2.třídy (případně i 3.třidy)

Učební materiál: Happy House 1 - k zakoupení u lektorky (nekupujte sami, prosím, existují 3 různá vydání: původní, New edition a 3rd edition). Po skončení školního roku možnost zpětného odprodeje pouze učebnice - za "bazarovou" cenu podle stavu opotřebení. V následujících letech bude zajištěna návaznost (Happy House 2)

 Happy House ucebnice (puvodni)   Happy House workbook (puvodni) 
Happy House (new edition)
ball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky, za sourozence (100,-); slevy je možné sčítat. Při celkové částce nad 3.000,- za školní rok v rámci kroužků úpořádaných Klubem Planina (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění mimo Prahu
ball oranz Návaznost v dalších letech
ball oranz Další informace: webová aplikace (viz ***.tymy.cz .... bude upřesněno), webové stránky KP či e-mail klub.planina@seznam.cz2.9.2015: Prosím, zatím děti nepřihlašujte, jakmile bude znám rozvrh hodin a lektorka vypíše termín(y), doplníme je do formuláře.
Do té doby můžete odeslat následující miniformulář "Předběžný zájem", který ještě nezohledňuje konkrétní termín.


Předběžný zájem
Příjmení dítěte: *
Jméno dítěte: *
Datum narození dítěte: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině)
Kontaktní email
Email: * Na koho:
     
Předběžná přihláška na kroužek Angličtina hrou


Část I. - Informace o přihlašovaném dítěti
Příjmení dítěte: *
Jméno dítěte: *
Datum narození dítěte: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině)
Část II. - Kontaktní adresa
Jméno adresáta: *
Ulice a číslo popisné / orientační: *
Obec: *
PSČ:
Část III. - Kontaktní telefony a email
Email: * Na koho:
Telefon (mobil nebo pevná linka): * Na koho:
Část IV. - Výběr termínů (Angličtina hrou)
Zaškrtněte termín(y), které by vám vyhovovaly: út 14:45-15:45
  út 14:45-15:45 + pá 13:45-14:45
Zaškrtněte termín(y), který(-é) by vám vyhovoval(y): pátek 13:00 - 13:45 / 13:00 - 13:45 *
(Pokud je vice možností a zaškrtávací políčka u položek jsou čtverečky, můžete označit více variant)
Část V. - Jak jste se o nás dozvěděli
Dítě se již účastnilo našeho kroužku - název kroužku:   
Bude docházet (či dochází) souběžně ještě do jiného kroužku? - druh kroužku:   
      (pouze kroužky či kurzy pořádané Klubem Planina !!)

od známého (spolužák, kamarád, známý apod.)- jméno:

z letáku - kde jste jej dostali nebo viděli:   

z internetu (www.klubplanina.cz)

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)