Kroužek - Zumba pro děti

2014 / 2015
Zumba pro děti

chlapci i dívky
1.-3.třída ZŠ
(4.-5. až po domluvě s lektorkou)
 

 

Termin:
 
účast 1x týdně (45')
kroužek probíhá v malé tělocvičně
lektorkou je paní učitelka Barbora Nováková (1.B)

Tento kroužek je určen pro dívky i pro chlapce z 1.-3.tříd (případně i 4.-5., ale až po domluvě s lektorkou).

Kroužek "Zumba pro děti" je zaměřena na tance s prvky zumby, případně i základy společenských tanců a jiné tanečně-pohybové aktivity s hudbou.

zumbakidscolor      zumbakids
 


 

 
ball oranz Pro žáky a žákyně 1.-3. tříd ZŠ
ball oranz Termín:   středa 13:45 - 14:30
ball oranz Cena:     790,- Kč / pololetí (= 1x týdně, 45 minut, tělocvična),   
ball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky (40,-), za sourozence (100,-); slevy je možné sčítat. Při celkové částce nad 3.000,- za školní rok v rámci kroužků úpořádaných Klubem Planina (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění mimo Prahu
ball oranz Návaznost v dalších letech
ball oranz Další informace: webová aplikace (viz ***.tymy.cz .... bude upřesněno), webové stránky www.klubplanina.cz či e-mail klub.planina@seznam.cz


 

 


 

 

Předběžná přihláška na kroužek Zumba pro děti


Část I. - Informace o přihlašovaném dítěti
Příjmení dítěte: *
Jméno dítěte: *
Datum narození dítěte: * (formát dd.mm.rrrr)
Třída:  * (ZŠ Na Planině)
Část II. - Kontaktní adresa
Ulice a číslo popisné / orientační: *
Obec: *
PSČ:
Část III. - Kontaktní telefony a email
Email: * Na koho:
Telefon (mobil nebo pevná linka): * Na koho:
Část IV. - Výběr termínů (kroužek Zumba pro děti)
Zaškrtněte termín(y), který(-é) by vám vyhovoval(y): středa 13:45 - 14:30 *
(Pokud je vice možností a zaškrtávací políčka u položek jsou čtverečky, můžete označit více variant)
Část V. - Jak jste se o nás dozvěděli
Dítě se již účastnilo našeho kroužku - název kroužku:   

Bude docházet (či dochází) souběžně ještě do jiného kroužku? - druh kroužku:   

od známého (spolužák, kamarád, známý apod.)- jméno:

z letáku - kde jste jej dostali nebo viděli:   

z internetu (www.klubplanina.cz)

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011 (stará verze -hp- © 1998-2003)